fbpx

Enneagram Type 5: De Stille Specialist

Laatst aangepast: 14 juli 2021

Innoverend, nieuwsgierig, analytisch en inzichtelijk.

Drijfveren

In de eerste plaats wil je je plaats in de wereld verdienen door competent te zijn en dan wel door alles te begrijpen en kennis te verschaffen. Je wil onafhankelijk zijn en niet verstrikt geraken door verplichtingen. Je hebt behoefte aan tijd alleen om je batterijen op te laden en wil een heldere geest, een geordend leven en je tijd zelf controleren. Je hebt behoefte aan privacy en compartimenteert daarom je leven: alles zit geordend in zijn metaal vakje. Je wil goed geïnformeerd, intelligent, kernachtig en opmerkzaam zijn.

Hoe jaag je als type 5 anderen op de kast?

Je wil objectief in de wereld staan en observeert om alles te begrijpen. Alles verwerken doe je in je hoofd. Bij anderen kan dit echter overkomen als koud en kil. Anderen kunnen het gevoel krijgen dat je geen emoties hebt. De meest gehoorde klacht van anderen is dat je afstandelijk overkomt.

Wat kunnen we allemaal leren van type 5?

  • Focus: lang concentreren op één activiteit (expert)
  • Complex denken: een complexe materie analyseren en synthetiseren
  • Objectiviteit: fair, onpartijdig en neutraal (niet-oordelend) zijn in analyse
  • Onafhankelijk werken: lang alleen kunnen werken
  • Informatie verzamelen op de meest inventieve manier
  • Mentaal scherp: alles opmerken
  • Mensen die je vertrouwt loyaal ondersteunen

Wat heb je als type 5 te leren?

Realiseer je dat het echte weten een innerlijk weten is dat je niet in boeken kan vinden. Alwetendheid is meer dan informatie en feiten verzamelen en impliceert een directe ervaring van feiten en emoties. Herinner je dat kennis een middel was om je plaats in de wereld te vinden, geen doel op zich. Als je in isolement gaat, zal je je plaats in de wereld niet vinden.

Weergaven: 38