fbpx

Enneagram Type 1: De Strikte Perfectionist

Laatst aangepast: 14 juli 2021

Plichtsbewust, orde, structuur, controle, zorgvuldig.

Je wil in de eerste plaats het juiste doen en het goede voorbeeld geven. Je wil een integer iemand zijn. Het is belangrijk voor jou om respectabel te zijn en te doen wat naar jouw gevoel gepast is. Je streeft ernaar om continu jezelf en anderen te verbeteren. In chaos weet je structuur te creëren. Je wil handelen in lijn met je hoge normen, morele overtuigingen, filosofieën en principes in plaats van die van andere personen. Je bepaalt zelf wat je doet en op welke manier, op basis van je eigen intern referentiekader. Je wil accuraat, eerlijk, fair en objectief zijn.

Hoe jaag je als type 1 anderen op de kast?

Je merkt op hoe de kleinste details kunnen verbeterd worden en je deelt dit advies instinctief. Bij anderen kan dit echter overkomen als muggenziften of veroordelen. Anderen kunnen het gevoel krijgen nooit aan je hoge eisen te kunnen voldoen. De meeste gehoorde klacht van anderen is dat je als een kritisch iemand overkomt.

Wat kunnen we allemaal leren van een type 1?

  • Integriteit en ethiek: handelen volgens eigen waarden, normen en principes
  • Structuur: feiten op een methodische manier in kaart brengen
  • Verbeteringen aanbrengen: alles kan beter!
  • Oog voor detail: zeer precies en nauwgezet werken
  • Verantwoordelijkheidszin: afspraken zijn afspraken
  • Discipline: tot het uiterste gaan om de ideale wereld te creëren
  • Zaken onderwijzen op een heldere, overzichtelijke manier

Wat heb je vooral te leren als type 1?

Realiseer je dat fouten ook hun plaats in de wereld hebben en alles inherent perfect is zoals het is. Besef dat je innerlijk moreel kompas subjectief is en niet algemeen geldend. Ontwikkel de sereniteit om te onderscheiden wanneer zaken te verbeteren en wanneer los te laten.

Weergaven: 55