fbpx

Hoe optimaal omgaan met de vele veranderingen aan de start van uw professionele leven?

 

Hoe omgaan met verandering als jonge professioneel?

Wanneer jonge mensen eindelijk dat zuurverdiende diploma op zak hebben, de sollicitatiebrieven de deur uit vliegen en de eerste job achter het hoekje staat te lonken, volgt er als vanzelfsprekend een moment van euforie. Hoera! Ze zijn van de band gerold als volwaardige volwassene en staan netjes verpakt om hun plaats in te nemen op de arbeidsmarkt. Voor de ouders en omgeving is dit vaak een opluchting, maar voor de starter zelf? Vaak voorkomende uitspraken van jonge mensen over hoe ze ‘nog niet klaar’ zijn voor het leven als werkende mens, of hoe ze moeilijk afscheid kunnen nemen van het studentenleven, doen anders vermoeden.

De curve van verandering

Veranderingen zijn nochtans van alle leeftijden en inherent aan het leven zelf. Toch is deze verandering voor starters niet te onderschatten. In elke verandering, hoe groot of klein dan ook, huist namelijk een zeker verwerkingsproces. Dit proces kunnen we baseren op de curve van verandering volgens het model van Elisabeth Kübler-Ross. Zij onderzocht dit proces en de verschillende fasen ervan. Zij claimde dat het hier niet gaat om een lineair proces waar iedereen op gelijke tred door moet, maar zag het eerder als een curve, waarbij sommigen stappen overslaan, anderen stappen hernemen of mogelijks in een bepaalde fase blijven hangen. Kan dit op gelijke wijze toe te passen zijn op het veranderingsproces bij starters?
Jazeker.

verandering

 1. Ontkenning
  Deze natuurlijke vorm van zelfbescherming zal maken dat jonge mensen de realiteit niet meteen onder ogen willen of kunnen zien. Hetzij bewust, meestal onbewust.
 2. Boosheid / (zelf) verwijt
  Wanneer de verandering langer blijft duren en de realiteit doordringt, is een eerste reactie vaak boosheid en verwijt . De ‘waarom?’-vragen vliegen om de oren, en gelden voornamelijk als uitlaatklep. Belangrijk is te beseffen dat het hier gaat om ventileren, en dat het een waardevolle fase is in het verwerkingsproces.
 3. (Zelf)Twijfel
  Eens die eerste heftige gevoelens van boosheid of verontwaardiging zijn gaan liggen, gaan mensen twijfelen. Ze twijfelen dan voornamelijk of ze de verandering wel echt willen en of deze nu wel echt nodig is. Misschien kunnen ze toch nog iets bij studeren? Of eerst de “studentendagen opwerken”? Of misschien kunnen ze toch nog op kot blijven? Vaak willen ze met één been nog in het zorgeloze studentenleven blijven staan.
 4. Onzekerheid/ verwarring
  Naarmate de periode van verandering vordert, groeit ook het besef dat de verandering er wel degelijk zal komen. Door dit besef worden mensen vaak onzeker en kunnen ze in een passieve of emotionele toestand geraken. Ze weten niet goed meer hoe het nu verder moet, maar beseffen tegelijkertijd dat terug naar het verleden gaan niet langer een optie meer is. Het kunnen afscheid nemen van de vaak gekleurde, zorgeloze en mooie herinneringen van de oude vertrouwde levenssituatie is hierin cruciaal. Pas dan kan de starter overgaan naar het accepteren van de vernieuwde levenssituatie en dit bijgestelde doel integreren. De millennial kan nu naar het nieuwe werkleven toewerken en de voordelen hiervan inzien.
  Wanneer mensen echter te lang blijven hangen in deze fase zijn burn-out, depressie of bore-out vaak niet ver af.
 5. Aanvaarding/ integratie
  Het uiteindelijke doel waarnaar gestreefd wordt, is dat van integratie. Dit betekent dat mensen hun nieuwe situatie volledig aanvaard hebben en klaar zijn om deze te integreren in hun leven. Ze zijn klaar om met volle moed aan hun volgende levensfase te beginnen.

Maak samen met een coach verandering mogelijk!

Deze groeipijnen en groeifase is dan ook essentieel voor jonge professionelen, en zal de basis voor de veerkracht van jonge mensen leggen voor hun verdere professionele carrière. Het parcours van een carrière loopt nu eenmaal via putten en bergen, dalen en pieken. Veranderingen allerlei zullen er altijd zijn. Een nieuwe functie, collega, bedrijf of locatie ; niets zal immers hetzelfde blijven. Één enkel bedrijf ‘ voor het leven’ en lijnrechte carrière zoals bij de babyboomers? Niet meer van deze tijd.

Flexibiliteit moet dan ook net de grote asset worden van elke jonge starter. Dit zal niet alleen zijn eigen gemoedsrust ten goede komen, maar ook het bedrijf een waardevolle, gezonde werknemer schenken waarin met een gerust hart geïnvesteerd kan worden.

Voor iedere starter is het dus heel zinvol om zich tijdens grote veranderingen te laten bijstaan door een coach. Een coach onder de arm nemen zal zo het minder aangename van een veranderingsproces aanzienlijk versnellen. Ingrijpende veranderingen worden leermomenten, en zullen zo vlotter en aangenamer kunnen verlopen.