fbpx

Veel voorkomende reacties wanneer je een grens aangeeft

Als je je grenzen aangeeft, mag je je verwachten aan een reactie van die andere persoon. In deze blog neem ik je graag mee hoe deze reacties eruit zien en wat je best kan doen in zulke situaties. 

#1. Weerstand tegen de grens

Mensen hebben de natuurlijke neiging zich te verzetten tegen veranderingen in een relatie. Het wordt vaak opgewekt door de angst dat de dingen gaan veranderen, door het gevoel uit de comfortzone te worden geduwd. Hoewel ‘anders’ niet slechter hoeft te zijn, hebben sommige mensen in eerste instantie moeite om met de nieuwe voorwaarden in de relatie om te gaan. 

Hoe ga je best om met deze weerstand?

Erken de bezorgdheden van de ander en laat ook weten dat je deze gehoord hebt. Herformuleer je grens opnieuw die je eerder aangaf en benoem waarom deze zo belangrijk is voor jou.  

#2. Je grens uitproberen

Kinderen doen dit voortdurend. Enkel vinden we het bij kinderen ‘normaal’, want ja.. Het zijn kinderen… maar volwassenen doen dit eveneens.   Ze hebben je wel gehoord maar willen onderzoeken in hoeverre jij bereid bent te schipperen in je grens. 

Hoe ga je hiermee best om wanneer mensen je grenzen uitproberen?

Wees duidelijk over het gedrag dat je waarneemt en benoem het als je merkt dat ze je aan het testen zijn.  Benoem welk gevoel dit uitproberen je geeft en herhaal vervolgens jouw grens.   Probeer je grens niet nodeloos te verklaren. Wanneer je dit doet, geeft dat de andere de ruimte om met bezwaren tegen jouw grenzen te komen en kan dit als gevolg hebben dat je je grens en dus ook je eigen behoefte laat gaan.  

#3. Een grens negeren

Als mensen je grenzen negeren, is dat een passief-agressieve manier om te doen alsof ze je niet begrepen hebben. Wanneer dit gebeurt ontstaat er wrok en holt dat uiteindelijk het respect in de relatie uit. 

Wat doe je het best als je het gevoel hebt dat je grens genegeerd wordt?

Formuleer je grens opnieuw. Vraag eventueel aan de ander om je grens te herhalen als je het gevoel hebt dat deze niet landt. Beklemtoon daarnaast het belang voor jou dat dit in de toekomst ook gerespecteerd wordt. Merk je toch dat de grens weer genegeerd wordt, reageer dan onmiddellijk. Als je dat niet doet, zal je grens gewoon verdwijnen.

#4. Een grens bevragen om hun gedrag te rechtvaardigen

Aangezien je in het verleden bepaald gedrag hebt geaccepteerd dat je nu als ongepast beschouwt, zullen mensen reageren door vragen te stellen die tot doel hebben hun gedrag te rechtvaardigen.  

Vragen als… “Waarom vind je dit niet meer oké?” “Wat is er anders tov de vorige keer dat je dit voor me deed?”, “Zou je dit voor anderen wel doen?”  

Het is lastig om je tegen dit soort vragen te verweren. De verleiding is groot om je te beginnen excuseren. Maar het helpt niets om te zeggen dat het je spijt dat je een grens stelt. Je mag nu eenmaal soms ook voor jezelf zorgen en daar moet je je niet voor verontschuldigen.  

Mensen mogen natuurlijk vragen stellen over wat je van standpunt heeft doen veranderen, maar daardoor moet jouw standpunt niet veranderen.  

Hoe ga je ermee om als mensen je vragen stellen om hun gedrag te rechtvaardigen?

Benoem kort wat je tot deze grens heeft gebracht. Maar let erop dat je niet in de verantwoording tuimelt. Want het is geen discussie van de ene of de andere heeft gelijk. Neen, het is een grens die voor jou op dat moment goed voelt.  

#5. In de verdediging schieten

Dit gebeurt wanneer mensen zich aangevallen voelen. Ter verdediging zullen mensen de bal terugkaatsen, omdat zij niet degene willen zijn die ‘fout’ zitten. Defensieve mensen luisteren niet naar wat je zegt; ze vatten je woorden persoonlijk op en zijn bezig een antwoord te formuleren. Hun reactie heeft veel meer te maken met henzelf dan met jou. Ze zijn voornamelijk bezig met het vervullen van hun eigen behoeften en verzetten zich tegen verandering. Maar gezonde relaties zijn niet eenzijdig.  De behoeften van beide individuen zijn even belangrijk.  

Hoe ga je om met mensen die in de verdediging schieten?

  • Hou het bij jezelf (Ik-boodschap).  
  • Praat over één situatie tegelijk. 
  • Verwijs niet naar vroegere situaties.  
  • Benoem je gevoelens bij dit gedrag.  
  • Laat situaties niet dagen, weken of maanden op zijn beloop. Zeg iets op het moment zelf of kort daarna.  

#6. Een grens doodzwijgen

We spreken hier eveneens over een passief-agressieve manier om je te ‘straffen’ omdat je een grens hebt aangegeven. De betreffende persoon doet merkbaar afstandelijk tegen jou nadat je een grens hebt aangegeven. Als je met deze persoon probeert te praten, zal hij/zij kort antwoorden en doen of er niets aan de hand is. Ook al voel je aan alles dat het tegendeel waar is. Het voelt eenzaam en verwarrend aan.  

Hoe ga je om met doodzwijgen?

Breng onder woorden wat je waarneemt: “Je lijkt van streek. Kunnen we praten over wat ik tegen je heb gezegd?” 

Geef duidelijk aan waaraan jij dit vaststelt en geef eventueel feedback over waarom je de grens gesteld hebt. 

#7. Een grens accepteren

Acceptatie is de meest gezonde manier om op grenzen te reageren en is een teken van een functionele, evenwaardige relatie.  

Ondanks alle angsten rondom het stellen van grenzen is het mijn ervaring dat de meeste mensen welwillend zijn om je grens te respecteren. Wanneer mensen op een ongezonde manier reageren, is dit vaak een teken dat je al veel eerder een grens had moeten aangeven en je de verwachtingen in deze relatie moet heroverwegen en herschrijven.  

Voor de meeste relatieproblemen zijn grenzen de oplossing. Daarbij geldt wél dat beide partijen zich in elkaars grenzen moeten kunnen vinden en die respecteren.  

Laat deze mogelijke reacties je vooral niet tegenhouden om je grenzen te stellen.  Want in-the-end dragen grenzen bij aan je welzijn en dus ook je geluk.