fbpx

Jeej ik heb mijn PCC! Maar wat is het eigenlijk?!

 

PCC, wat is dat nu eigenlijk?

Wie op zoek is naar een goede coach moet zich soms een weg banen door een wildgroei aan certificaten en titels. Hoe weet je of je te maken hebt met een professional of met een zelfverklaarde coach-goeroe? Let op het certificaat!

Maar welk certificaat?

Het PCC-certificaat! Het certificaat van Professional Certified Coach van ICF.
PCC is een soort van kwaliteitskeurmerk voor coaches, en biedt coachees de garantie dat ze werken met een professional die de nodige kennis en basiscompetenties bezit, zich continu bijschoolt en kan terugvallen op een breed en stevig netwerk van ervaren en geaccrediteerde coaches.

ICF baseert zich om te certificeren op volgende 11 kerncompetenties van de professionele coach.

 1. Respecteren van de ethische richtlijnen en de professionele normen.
 2. Helder krijgen welke de noden van de klant zijn en een strategie kan aanbieden die deze noden kunnen verzachten.
 3. Opbouwen van een relatie die berust op vertrouwen en respect.
 4. Communiceren op een open, soepele en geruststellende manier, er volledig zijn en blijven.
 5. Een bijzondere aandacht vestigen op zowel de verbale als de niet-verbale communicatie en bevorderen van de persoonlijke expressie van de klant.
 6. Stellen van krachtige en pertinente vragen.
 7. Communiceren op een directe en indirecte manier.
 8. Integreren en evalueren van alle informatiebronnen en voorstellen doen om de vooraf bepaalde objectieven te behalen.
 9. Creëren van continue leeropportuniteiten met de klant, zodat hij evolueert in de richting van de gewenste resultaten.
 10. Opstellen van plannen met de klant.
 11. Concentreren van de aandacht op wat belangrijk is voor de klant en hem uitdagen om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn acties.

Deze competenties worden door middel van assessment, schriftelijke proeven, opleiding en ervaring aangetoond aan een organisatie die door ICF erkend zijn als partner. In Vlaanderen is, hiervoor erkend, “Training& Coaching Square”

Daarnaast is in tegenstelling tot andere certificaten het PCC-certificaat niet iets voor het leven. Om de geldigheid te garanderen, moet de certificering om de 3 jaar worden verlengd. Deze verlenging is alleen maar mogelijk als je als coach een bewijs kan voorleggen van continue opleiding en bijschooling.

Naast het behalen van deze competenties, onderteken je als gecertificeerd coach ook de ethische code van het ICF.

Wat is dan het ICF? (international Coach Federation)

De International Coach Federation is een wereldwijde organisatie die coaches uit meer dan 132 landen verenigt en certificeert aan de hand van examens en assessments.

Het professionaliseren van het vak van coach wil het ICF bekomen door het aantal opgeleide en gecertificeerde coaches te doen toenemen. Dit doen ze door certificaten uit te reiken aan coaches die een vereist niveau door opleiding en ervaring kunnen aantonen. Het ICF onderscheidt zo 3 niveau’s ; ACC, PCC en MCC.

Hierdoor zijn Certificering, promotie en ontwikkeling voor het ICF kernwaarden, waarbij ze zo het beroep coach meer willen professionaliseren en erkenning willen geven.

Persoonlijke ervaring als PCC coach

Het behalen van mijn PCC-certificaat was voor mij een zeer belangrijke mijlpaal in mijn professionele carrière. Het is een eerste grote stap geweest om mijn beroep als Millennial coach te professionaliseren en heel bewust te werken met al de mensen waarmee ik werk.

Wil je graag meer weten over PCC of wat dit voor jou of mij betekent? Neem vrijblijvend contact met me op via dominik@dominocoaching.be voor informatie of een samenwerking!